Skema til personlige opgaver

Dine spørgsmål og svar skriver du i skemaet nederst på denne side.

Spørgsmålene (hver på max. 58 tegn) skal udformes, så de kan besvares med et enkelt eller få ord (max. 19 tegn).

Hvert spørgsmål skal ledsages af det rigtige svar og et forkert svar.

Spørgsmålene bør være klart formuleret, og svarene utvetydige, da forkert besvarelse kan føre opgaveløseren ud på en forkert rute i Labyrinten, så opgaven ikke kan fuldføres.

Her er et par eksempler
Rigtigt svar:
Forkert svar:

Sådan
gør du

Du skal skrive spørgsmålene i skemaet herunder.
Bemærk at der kun kan være 58 tegn i hvert spørgsmålsfelt og 19 i hvert svarfelt.

Det er vigtigt, at de rigtige og de forkerte svar kommer i de rigtige udfyldningsfelter. Ellers kommer opgaverne ikke til at fungere.

Når spørgsmålene og svarene er skrevet, udfyldes felterne nederst på siden med navn, dato for besøg m.v. Herefter kan skemaet sendes til Labyrinten ved at trykke på SEND-knappen nederst på siden.

NB. Husk at afslutte hvert spørgsmål med et spørgsmålstegn.

God fornøjelse.

    Spørgsmål:
    Rigtigt svar:
    Forkert svar: