Samsø Labyrintens Tempel.
Tilbage

Templet

Dybt inde i Labyrinten ligger Templet

Labyrintens gamle tempel stod i 10 år. Det var efterhånden så medtaget af tidens tand, at det måtte nedbrydes og erstattes af et nyt.

Samsø Labyrinten. Morten Møller i Samsø Labyrintens Tempel.

Den samske kunstner Morten Møller fik opgaven at konstruere og udsmykke et helt nyt tempel.

Morten har ladet sig inspirere af de tre norner fra den nordiske mytologi, og ladet disse samt en menneskefigur danne de fire hjørnestolper i konstruktionen. De bærer hver en pyramide og udgør samtidig hjørnerne i en større pyramide, der fungerer som Templets tag.

Samsø Labyrinten. Templet.

Hjørneskulpturer og friser blev færdiggjort i Mortens skulpturværksted i Nørreskifte og enkeltvis fragtet ind til Labyrintens centrum, hvor delene blev samlet. Det nye Tempel er lavet af egetømmer fra Brattingsborg Skov på Samsø.

Samsø Labyrinten. Templet.

Morten Møller er især kendt for sine fantastiske isskulpturer, som han udfører over hele landet og i udlandet. Læs mere på Mortens hjemmeside www.sneogisskulptur.dk.

Historien

Templet i Samsø Labyrinten

Morten fortæller om Templet:

Under pyramidens tag møder vi skæbnegudinderne og et enkelt menneske.

Nornerne kaldes gudinderne. Gudinderne hedder Urd, Verdande og Skuld. De spinder og væver og deres vævekunst er fyldt med drama. De væver skæbnesvangre livstråde sammen. Din, min og alles til et historisk billedtæppe.

I dette historiens billedtæppe udtrykker de alt det, som ikke kan forklares ad videnskabens vej, men som kun anes, føles og drømmes. Hele den kunsteriske skabende ånd, som åbne, lyttende og seende mennesker.


De tre Norner er en enhed

Templet i Samsø Labyrinten

Urd sidder ved Urdskilden, og det er i denne kildes klare spejl, at det himmelske spejler i det jordiske. I Urdskildens genspejlninger kan man se de bestandige værdier. Det er i åndens kilde, man får øje for, at menneskeliv bygger på sammenhæng, historisk livsoplevelse fra tid til tid, slægt til slægt og fra menneske til menneske.

Verdande er en munter dame. Verdande er den der sætter en pind i hjulet.
Den spøg kender vi alle til, at når det går allerbedst, og bilen lystrer det mindste vink. Så bliver du overmodig, og - bang - der ligger bilen i grøften med alle fire hjul i vejret, og du har brækket benet og fået flad næse. I aviserne hedder det, at Han mistede herredømmet over bilen. Hvorfor?
Det er Verdande der giver en lille advarsel: tag det roligt, du kommer nok frem.

Skuld indvæver i sit billedtæppe selve lovens nødvendighed, så alle kan få lige ret i skæbnesforløbet. At lade hånt over loven er skæbnesvangert. Derfor bør du søge visdom, for i den er indvævet den lov for dig, som ikke er skrevet af nogen menneskehånd.

Udsmykning i Samsø Labyrinten

Solen er tidens pendul, som hænger sammen med de fire årstider. Fra solens kraft skabes alt liv på jorden. Pyramiden er skabt for at trække en ekstra kraft ned til jorden. Denne kraft kan ikke beskrives videnskabeligt, men man kan mærke den via åbenhed eller i drømme.

Udsmykning - slange

Slangen eller ormen er et symbol på videnskab og mystik. Den er ligeledes et symbol på det uovervindelige, en egenskab som mennesket ikke besidder.

Samsø Labyrinten © 2021 kontakt@samsolabyrinten.com 2427 3717