Der plantes langs stierne i Samsø Labyrinten.
Tilbage

Projekt Samsø Labyrinten v 2.0 2014

Et omfattende projekt ændrede i vinteren 2014 Samsø Labyrinten markant

Efter næsten 15 års vækst siden Labyrinten åbnede, er granerne blevet så store, at de begyndte at blive åbne i de nederste grenkredse. Labyrinten blev for åben.

Et større projekt blev igangsat for at føre Labyrinten up to date. Mange større træer måtte fjernes, en del stammes op, og der skulle plantes nyt.

Samtidig var tiden inde til at få etableret nye pladser og ny udsmykning.

Træfældning

Der fældes 5.000 træer i Samsø Labyrinten

Der blev fældet træer for at skabe lys i bunden til nye vækster. Brdr. Kjeldahl vandt entreprisen og anskaffede sig et skære-aggregat til gravemaskinen. Maskinens kran griber fat i træet, og skærer igennem stammen med en stor klo.

Træet klippes over med en stor klo på gravemaskinen.

Træet løftes op og føres direkte ind i en skov-flishugger. I løbet af nogle sekunder flises træet og materialet bliver blæst ind i skovbunden mellem træerne.

De fældede træer føres ind i flishuggeren og blæses ind i skovbunden.

Der blev ialt fældet ca. 5.000 træer.

Oprydning efter maskinerne i Samsø Labyrinten

Når fældningsholdet har forladt scenen rykker oprydningsholdet ind. Grene skal ryddes af vejen, beskadigede træer fjernes, mindre træer opstammes osv.

Rivning af stierne i Samsø Labyrinten

Til sidst skal alle stierne udjævnes efter de store maskiners hærgen. Det sker med denne til dels hjemmelavede maskine, der både jævner, river og fejer overfladen.

Udsmykningen

Indvielse af Samsø Labyrinten i 2000

De nye pladser skal udmykkes. Her arbejder kunstneren Morten Møller med uglen før den sættes på plads i Uglens Hule.

Indvielse af Samsø Labyrinten i 2000

Sløruglen byder dig velkommen i Uglens Hule.

Lige efter etableringen af Samsø Labyrinten var træerne små og stierne brede.

På flere ruter er der opstillet figurer af danske dyr. Figurerne indgår i opgaverne, og man skal finde og ofte artsbestemme dem, for at komme frem til målet.

LAG støtter Samsø Labyrinten

Projektet er gennemført med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU.

Plantning

Stierne skal afgrænses af 10.000 nye træer til erstatning for grantræerne.
Der er indplantet syv arter.

Træarter

Bøg Fagus sylvatica

Avnbøg Carpinus betulus

Navr Acer campestre

Hassel Corylus avellana

Rød Kornel Cornus sanguinea

Alm. Hæg Prunus padus

Selje-Røn Sorbus intermedia


Der graves huller med gravemaskine i Samsø Labyrinten.

En mindre gravemaskine benyttes til at grave en del af hullerne til de nye træer.

Huller på række til nye planter.

5.000 andre huller blev boret med et pælebor.

Plantning af nye træer i Samsø Labyrinten.

Så går planteholdet i gang. Planterne blev blandet godt for at få en tilfældig rækkefølge ag træerne. Det tog tre uger at plante på begge sider af 5 km stier.

Træflisen fræses i Labyrinten

Nyplantet bøgetræ i vinterdisen.

Nye pladser

Der bliver etableret tre nye pladser i Samsø Labyrinten

Projektet omfatter også etablering af tre nye pladser eller mål i Labyrinten. Omkring hver plads opsættes en palisade af stammer fra træer, der har undgået flishuggeren.

Lige efter etableringen af Samsø Labyrinten var træerne små og stierne brede.

De nye planter skal efterhånden vokse op og sløre pladserne.

Beton til fastgøring af de nye nummerpæle i Samsø Labyrinten

Der køres beton ind i Labyrinten til nedstøbning af de 186 nye nummerpæle.

Tempeltræet i Samsø Labyrinten

Evighedspladsen er et nyt mål, der har fået navn efter det nyplantede Tempeltræ.

Skulptur og lavendelplanter i Samsø Labyrinten

En af de nye pladser er tilegnet par, der får en speciel opgave og kommer frem til Hjertepladsen, hvis de svarer rigtigt.


"Til Pinse når skoven bliver rigtig grøn"

Samsø Labyrinten © 2020 kontakt@samsolabyrinten.com 2427 3717