Samsø Labyrintens opholdareal. Oplevelse
Tilbage

Grøn profil

Samsø Labyrinten er ét stort grønt område. Det er derfor naturligt at beskrive de miljømæssige og bæredygtige aspekter ved virksomheden.

Samsø Labyrinten er CO2-neutral

Samsø Labyrinten er en turistattraktion anlagt i 2000 på basis af en nedlagt juletræskultur. Den dækker et areal på 6 ha og har et stiforløb på 5,5 km. ”Hækkene” består af normannsgran i højder fra ½ til 8 meter samt 10.000 nyplantede løvtræer.

Labyrinten modtager hvert år ca. 20.000 gæster og den blev i 2001 godkendt som Verdens største Labyrint af World Guinness Records.

Det bærende koncept i Labyrinten er at bruge naturens egne materialer som træ og natursten.

Parkeringspladsen er anlagt med græsbevoksning.

Ved eventuel lukning af anlægget skal området retableres ved, at konstruktioner, dvs. servicebygning, picnic-anlæg og skulpturer, nedbrydes og genanvendes i videst muligt omfang.

Picnic-områdets græsarmering, der er fremstillet af miljøcertificeret genbrugsplast, kan uden videre genanvendes andetsteds.

Økonomisk bæredygtig

I anlægsfasen fik virksomheden støtte fra EU (Mål 5-b). Regnskabet viser overskud fra år 1 og frem. Det bemærkes, at jorden, hvorpå Labyrinten ligger, var i projektmagernes eje, så der skulle ikke investeres yderligere til dette.

I 2014 gennemførtes et større projekt for at føre Labyrinten up to date. Mange større træer måtte fjernes, en del stammes op, og der skulle plantes nyt. Dette projektet blev gennemført med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU.

CO2-neutral

Labyrinten er CO2-neutral. Træerne binder mindst 60 tons CO2/året, hvilket svarer til 6 personers udledning/år.

Spildevand

Nedsivningsanlæg for servicebygning er etableret på Labyrintens område. Det betyder, at næringsstoffer fra spildevandet optages af planter og træer på stedet.

El-forbrug

Labyrinten er lukket ca. 6 måneder af året, hvilket betyder, at der ingen strømforbrug er i vinterhalvåret. I sæsonen bruges der ca. 470 kWh. Samsø Labyrinten har investeret i øens vindmøller.

Vandforbrug

Installerede toiletter og vandhaner er vandbesparende. Vandforbruget er på ca. 40 m3/år.

Pap og papir

Papemballage og ca. 60% af de brugte opgaver recirkuleres.

Natur

Projektet har skabt større biologisk mangfoldighed i omlægning fra juletræskultur til Labyrint. Dette er sket ved at

Samsø Labyrinten blev i 2016 tilmeldt Giftfri Have, som Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag.

Med prædikatet Giftfri have vil Labyrinten gerne sende det signal til gæster og lokale, at natur, mangfoldighed og miljøbevidsthed prioriteres meget højt.

Støt giftfri have

Overdrevsareal nord for Samsø Labyrinten

Omkringliggende arealer

Ved siden af Labyrinten er der plantet egeskov. Sammen med et overdrev og et vedvarende brakareal udgør dette naturområde 5 – 6 ha. Hertil vandrer de større dyr, når der er aktivitet i Labyrinten. Området bidrager til yderligere binding af CO2.

Udtynding

De fældede træer bliver for 80 % vedkommende på stedet og indgår i kredsløbet som flis og stammer, eller de bruges ved bygning af palisader og spærringer.

Natursten

Labyrinten er udsmykket med store og små sten. Disse kommer fra arealet eller fra lokalområdet og giver gode biotoper for firben og insekter.

Natursten er en vigtig del af udsmykningen i Samsø Labyrinten.

Skulpturer og pladser

Skulpturerne er fremstillet af udgåede elmetræer og egetræer fra eget areal eller nærområde. Pladserne er udsmykket med konstruktioner, fremstillet af fyrre- og egetræ fra Brattingsborg Skov.
Skulpturer og øvrig udsmykning er behandlet med lindolie eller finsk trætjære, der begge er naturprodukter.

Arbejdskraft

Labyrinten anvender lokal arbejdskraft, hvor dette er muligt. Det være sig i anlægsfasen som senere drift, hvor der bl.a. samarbejdes med lokale transportvirksomheder, anlægsgartner, skoventreprenør og kunstnere.

Samsø Labyrinten benytter lokal arbejdskraft.
Formidling i Samsø Labyrinten.

Formidling

Formidling af Labyrintens grønne profil sker dels gennem introduktion til skoler og virksomheder ved gruppebesøg, dels via opgaveløsning i Labyrinten. Følgende opgaveemner omhandler Labyrintens bæredygtige aspekt:

Sundhed og livskvalitet

Ved at løse en opgave gruppevis i Labyrinten, får man

Transport

Labyrinten ligger i gåafstand fra offentlig transport. Herfra er der anlagt gangsti på græs direkte til området.
Ejers bopæl er 500 meter fra Labyrinten.

Hjælpematerialer

Kioskvarer

Præmier til firmaarrangementer

Præmierne er fremstillet af lokale kunstnere eller lokal producent af andet Samsø-produkt.

Grøn udvikling

For at styrke den grønne profil overvejes:Grønne stier i Samsø Labyrinten.


Thor eller Tor i Samsø Labyrinten.


Guldbasse i Samsø Labyrinten.

Guldbasse

Samsø Labyrinten © 2020 kontakt@samsolabyrinten.com 2427 3717