Gulspurv - Emberiza citrinella - er en almindelig ynglefugl i Samsø Labyrinten
Tilbage

Dyr og planter

Naturen er en vigtig del af Samsø Labyrinten

Der er et væld af dyr og planter i bevoksningen. Det skyldes bl.a. at stierne tilsammen udgør et meget langt skovbryn, som netop har et meget rigere dyre- og planteliv end selve skoven.

Der er mange fugle i Labyrinten. Om foråret gjalder Sangdroslens sang gennem stierne og Gærdesmuttens kraftige triller høres overalt.

Der er set 26 fuglearter i Labyrinten. (se listen til højre).

Bogfinke yngler i Samsø Labyrinten

Bogfinken er en meget almindelig ynglefugl i Labyrinten.

På hjemmesiden www.samsofugle.easytell.dk kan du se hvilke fuglearter, der forekommer på Samsø.
Den meget seværdige side opdateres næsten hver dag med de nyeste iagttagelser.


Ræven ses ofte i Labyrinten

Vi ser ofte både hare, ræv og rådyr i Labyrinten. Når der er mange gæster, fortrækker de større dyr ud af området gennem åbninger i hegnet.Der er fundet 65 plantearter (urter) i Labyrinten. De mest almindelige og mest sjældne fremgår af listen til venstre.

Rank Potentil er fundet i samsø Labyrinten. Er sjælden.

Den smukke Rank Potentil er fundet flere steder i Labyrinten, men er i øvrigt sjælden herhjemme.


Den fredede orkide Skov-hullæbe

Skov-Hullæbe - en fredet orkide i Labyrinten.Ask i Samsø Labyrinten er indplantet.

Vi har indplantet en lang række danske træer, bl.a. ask og bøg. Disse løvtræer og buske skaber mere variation for dyrelivet.

Bøg

Tilplantningen vil fortsætte fremover og efterhånden give Labyrinten et præg af løvskov.

Efteråret i Labyrinten byder på en smuk symfoni af farver og efteråret er svampetid. Vi har fundet over 20 forskellige arter, heriblandt nogle gode spisesvampe.

Svovlhat en svamp i samsø Labyrinten.

Svovlhat

Guldgaffel på nåletræsstubbe

Guldgaffel. Almindelig svamp på nåletræstubbe.Fuglekonge er almindelig i Samsø Labyrinten

Fuglekongen er den talrigste yngelfugl i grantræerne.Fugle

Ynglende fugle
Fuglekonge
Bogfinke
Tornirisk
Grønirisk
Gulspurv
Gærdesmutte
Sangdrossel
Solsort
Ringdue
Gærdesanger
Hvid Vipstjert
Landsvale
Rødhals
Sortmejse
Musvit
Gråkrage

Ikke-ynglende fugle
Sanglærke
Løvsanger
Gransanger
Tornsanger
Bomlærke
Blåmejse
Karmindompap
Ravn
Stor Flagspætte
Træløber
Skovskade
Spurvehøg
Musvåge
Tårnfalk
Skovsneppe
Fasan


Hvid Vipstjert en ynglende fugl i Samsø Labyrintens hus.

Hvid Vipstjert

Pattedyr, krybdyr og padder

Hare
Ræv
Rådyr
Husmår
Pindsvin
Dværg-Spidsmus
Husmus
Dværg-flagermus
Halsbåndsmus

Markfirben
Alm. Firben
Spidssnudet Frø
Butsnudet Frø


Dværgflagermus i Samsø Labyrinten.

Dværg-flagermus i Uglens Hule.

Planter (urter)

Liden Vintergrøn
Eng-Gedeskæg
Vild Gulerod
Harekløver
Liden Tvetand
Ager-Gåseurt
Blød Hejre
Vild Kørvel
Skov-Hullæbe
Ager-Snerle
Rank Potentil
Slangehoved
Prikbladet Perikon
Muse-Vikke
Tofrøet Vikke
Smalbladet Vikke
Alm. Syre
Ager-Stedmoder
Gederams
Alm. Kongepen
Læge-Oksetunge
Korn-Valmue
Kornblomst
Vild Hør
Can. Bakkestjerne
Blød Storkenæb
Hejrenæb
Høst-Borst
Fingerbøl
Følfod
Sværtevæld
Aftenpragtstjerne
Ager-Padderok
Alm Mangeløv


Ager-Snerle

Ager-Snerle

Træer og buske

Nordmannsgran
Dun-Birk
Vorte-Birk
Rød-El
Ask
Alm. Hæg
Avnbøg
Alm. Røn
Ribs
Solbær
Æblerose
Hunderose
Kristtorn
Kvalkved
Taks
Hvid-Tjørn
Bøg
Buksbom
Hassel
Mirabelle
Vedbend
Benved
Lærk
Tørst
Storbladet Lind
Navr
Spids-Løn
Alm. Gyvel
Skovfyr
Sitkagran


Nordmannsgran danner stierne i Samsø Labyrinten.

Der står ca. 50.000 Nordmannsgraner i Labyrinten. De er plantet i 1982, og mange af dem er opvækst fra rodskud efter fældede juletræer. Træerne smider mange frø og der er et utal af nye graner på vej.

Svampe

Rød Fluesvamp
Brungul Rørhat
Violet Ametysthat
Stor Ametysthat
Sand-Ametysthat
Krystal-Støvbold
Lakporesvamp
Peper-Rørhat
Rynket Køllesvamp
Lerbrun Tåreblad
Guldgaffel Gran-Svovlhat
Knippe-Svovlhat
Foranderlig Skelhat
Spanskgrøn Bredblad
Ager-Champignon
Huesvamp
Alm. Netbladhat
Kridhvid Tragthat
Rabarber Parasolhat
Elastik-Foldhat

Rød Fluesvamp er almindelig i Samsø Labyrinten

Rød Fluesvamp hører til under nåletræer. Den er meget almindelig i Labyrinten.

Humlebi på lavendel i Samsø Labyrinten.
Samsø Labyrinten © 2020 kontakt@samsolabyrinten.com 2427 3717