Samsø Labyrinten
Tilbage

Til lærerne

Med denne hjemmeside vil vi gerne på forhånd vise eleverne, hvordan de kan finde rundt i Samsø Labyrinten.

Labyrinten er så stor, at eleverne skal benytte STIFINDERE for at finde frem til målet. En STIFINDER er et hæfte med spørgsmål og svar, der passer til klassetrinnet. STIFINDEREN er opbygget, så man kun finder frem, hvis man svarer rigtigt på spørgsmålene.

elevsiderne gennemgås, hvordan STIFINDEREN virker. Eleverne lærer ved eksempler at finde frem til målet på en tegnet labyrint, der er opbygget efter samme princip som Samsø Labyrinten, nemlig stier med T-kryds.

Vi anbefaler, at eleverne bruger lidt tid på at sætte sig ind i princippet for STIFINDEREN, da det er vigtigt, at de er fortrolige med denne, når de skal benytte den i Samsø Labyrinten. Det er vores erfaring, at elever på alle klassetrin får succes, når de har lært at benytte STIFINDEREN på den rigtige måde.

Sådan forbereder eleverne sig

Eleverne går enkeltvis eller om nødvendigt to og to ind på elevsiden (http://samsolabyrinten.com/lejrskoler/elever.asp).

Her bliver de bedt om at indtaste navn og alder. Grunden hertil er, at de spørgsmål-eksempler, som de senere bliver præsenteret for, skal passe til deres alderstrin. Oplysningerne bliver ikke gemt.

Herefter går eleverne videre til sider, hvor de hører lidt om Samsø Labyrintens størrelse, udseende, målet m.v., og de lærer, hvad et T-kryds er.

side 3 skal de svare på et enkelt spørgsmål i en STIFINDER. På den efterfølgende side lærer de at bruge en STIFINDER med mange spørgsmål. Og på side 5 prøver de én, der meget ligner den, de får udleveret i Samsø Labyrinten. STIFINDERNE kan afprøves igen og igen, med forskellige spørgsmål og kodeord, indtil princippet er forstået.

Når eleverne er nået frem til målet i Samsø Labyrinten, skal de jo finde tilbage igen. Hertil bennyttes en HJEMGUIDE. Den lærer de at bruge på side 6.

side 7 afprøver vi, om eleverne vil kunne benytte en STIFINDER i Samsø Labyrinten. Kan de det, kan de udskrive et lille "diplom", der fortæller, at de er godt rustet til at kunne finde vej i Verdens største Labyrint.

Denne vejledning til eleverne er ny. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig på labyrint@mail.dk hvis der er noget, der ikke virker efter hensigten eller på anden måde ikke giver eleverne information nok.


Rigtig god fornøjelse
og på gensyn på Samsø.


Karen og Erik Poulsen

På besøg i Samsø LabyrintenProblemløsning

Der kan altid opstå problemer med interaktive hjemmesider. Herunder er oplistet potentielle problemer og løsningen herpå. Opstår der yderlige problemer, er du velkommen til at kontakte os på labyrint@mail.dk.

Skærmen ser mærkelig ud Hvis noget tekst står rodet eller STIFINDERENS felter ser forkerte ud, kan man forsøge at ændre kompatibilitetsvisningen ved at trykke på KB-knappen øverst i browservinduet (rød cirkel herunder). NB: Gælder kun for Internet Explorer.

Jeg svarede forkert og vil gerne rette det. Hvordan?
Tryk på TILBAGE-knappen indtil du når spørgsmålet, hvor der er svaret forkert og kryds af ved det rigtige svar.

Det er ikke muligt at afkrydse feltet i STIFINDEREN (side 6)
Det er kun muligt at sætte kryds i feltet ved det spørgsmål, der har samme nummer som det T-kryds, man befinder sig ved på tegningen af labyrinten.

Det kan være svært at ramme x-feltet nøjagtigt nok. Curseren skal stå midt i feltet.

Kodeordet kan ikke checkes (side 6)
Det er kun muligt at checke sit kodeord, hvis man er gået den rigtige vej med STIFINDREN, dvs. svaret rigtigt på alle spørgsmål på ruten. Gå tilbage med TILBAGE-knappen eller PRØV IGEN.

Samsø Labyrinten © 2019 kontakt@samsolabyrinten.com 2427 3717